Kontakt/Info
 
   Menu & Vin
   Selskaber
   Gourmetarrangement
 
   Restauranten
   Café Stalden
   Festlokaler
   Konference
   Værelser
   Busselskabs menuer
   Golfophold
 
   Historie
   Find os
   Fødevarekontrol


 
 HISTORIE  
   
Allerede i 1399 findes omtaler af Ans også skrevet Ansze, så med rette kan man beskrive Ans som en ældgammel by.
Ans er omgivet af høje bakker til den ene side og Gudenåen til den anden side, derfor har det været naturligt at anlægge veje i de flade lave områder.
Ved Ans var der langt tilbage i tiden et vadested over åen og derfor var der flere veje der krydsede her.
De jorder Ans ligger på, har været kongelig ryttergods under Alling Kloster indtil 1656.

Først i 1800-tallet var Ans svagt udbygget, der var kun få huse og enkelte gårde, men fra 1821 kom der gang i forretningslivet og udbygningen af Ans.
En dygtig handelsmand flyttede til Ans, han havde købt Mildalsgård, hans navn var Anders Finderup og hans store indsats og handelstalent satte sit præg på Ans, som en god handelsby, over en lang årrække.
Finderup havde en særlig interesse for kro-drift, så kort tid efter han var kommet til Ans, købte han den gamle stråtækte kro, som lå på hjørnet af Vestre Langgade og Ansvej.
Her varede det ikke længe før kroens lokaler var for små, så i 1831 købte Finderup "Ansgaard " og flyttede kroen dertil.
Samtidig indstiller han en del af bygningen til købmandshandel.

Det var også fra 1830/-35, at pramfarten rigtig begyndte at florere på Gudenåen.

Finderup havde 18 pramme (kåg kaldtes de også), der fragtede alle slags varer fra Silkeborg til Randers.
Da Finderup overtog "Ansgaard" kom der for alvor gang i handelslivet, store mængder varer omsattes der daglig, så lokalerne på "Ansgaard" blev hurtig for små, derfor måtte Finderup igang med at bygge. Først byggede han den store købmandsgård på tre etager som lå på hjørnet af Vestre Langgade og Søgade.

Købmandsbutikken var nu flyttet fra "Ansgaard" og Finderup havde besluttet, at en ny krobygning skulle bygges på hjørnet af Vestre Langgade - Teglgade.
Det var for den tid en stor flot kro med tilhørende stor rejsestald med plads til mange heste.
Kroen blev opført i 1839 og det er stadigvæk den samme krobygning, der drives krovirksomhed fra i dag (2001), men over årene er der foretaget mange forandringer inde i bygningen og tilbygning fundet sted.

Over de sidste 100 år har kroen haft 14 ejere og sidst i 1900-tallet skiftede kroen ejere ret ofte, så da de nuværende ejere, to ægtepar, overtog kroen (i år 2000) var Ans Kro meget forfalden. Den trængte til en total renovering, hvilket de nye ejere straks gik igang med.

Juli 2000 kunne ejerne og personalet byde gæsterne velkommen i de nyindrettede, flotte og hyggelige restaurations lokaler. En hel ny værelses fløj blev indrettet på 1. sal. Køkkenet er tip-top moderne indrettet med sidste nyt i hjælpemidler. Ans Kro fremstår i dag som en rigtig landsby- og landevejskro - Pramdragerkroen.

I sandhed er Ans Kro en gammel kro, dens historie kan spores helt tilbage til omkring 1640.
En kaffepuns kunne i 1899 købes for 10 øre og så administrerede man selv brændevinsflasken, men dengang var 1 krone i dagløn også meget almindelig. Halvtreds år senere kostede en snaps 1,40 kr., en øl var samme pris og heri var beregnet drikkepenge.
Fra begyndelsen af 1920'erne blev kroen frataget spiritus-bevillingen og fik den først igen i 1945.
 
   

 

 

Ans Kro A/S | Vestre Langgade 5 | 8643 Ans By | Tlf: 86 87 00 33 | mail@anskro.dk        Sitemap